กองบริหารการคลัง
Responsive image

172/64 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 ผ.3.1 และ ผ.5.1 สคร.9 โอนเงินไป ศตม.9.1,9.3และ9.4 รวมทั้งสิ้น 430,010.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ