กองบริหารการคลัง
Responsive image

รายการพักสินทรัพย์ เมษายน 2564 รอบที่ 2

รายการพักสินทรัพย์ เมษายน 2564 รอบที่ 2

ขอความร่วมมือส่งข้อมูลล้างพักสินทรัพย์ประจำงวดให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่  5 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ