กองบริหารการคลัง
Responsive image

222/64 โอนงบกลาง (COVID-19) กรมฯ โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10,000,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ