กองบริหารการคลัง
Responsive image

รายการพักสินทรัพย์ พฤศจิกายน 2564 รอบที่ 2

รายการพักสินทรัพย์ พฤศจิกายน 2564 รอบที่ 2

ขอความร่วมมือจากหน่วยงานส่งข้อมูลล้างพักสินทรัพย์ประจำงวดให้เสร็จสิ้น 

ภายในวันที่  8 ธันวาคม 2564

Download File      >>>PDF<<<

ดูข้อมูลล้างพักสินทรัพย์ผ่าน Google Sheet    >>>Google Sheet<<< 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่งานรายงาน กลุ่มบัญชี กองบริหารการคลัง โทร 0 2590 3073
 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ