กองบริหารการคลัง
Responsive image

166/62 โอนงบรายจ่ายอื่น (เดินทางต่างประเทศฯ) ผ.1.1 และ ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป สำนักสื่อสารฯ, สำนักฯประกอบฯ และ สำนักระบาดฯ จำนวน 693,300.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ