กองบริหารการคลัง
Responsive image

173/62 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1, 2.1, 7.1, 14.4 กรมฯ โอนเงินไป สำนักโรคเอดสฯ จำนวน 44,530.- บาท ศูนย์สารสนเทศ จำนวน 128,000.- บาท สำนักสื่อสารฯ จำนวน 4,970,000.- บาท สำนักต. จำนวน 500,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ