กองบริหารการคลัง
Responsive image

197/62 โอนงบลงทุนเหลือจ่ายให้ กองแผนงาน/สคร. 2 พิษณุโลก รวมวงเงิน 480,800 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ