กองบริหารการคลัง
Responsive image

207/62 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กองการเจ้าหน้าที่ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมฯตามรายชื่อที่แนบ (ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร ผบต.) จำนวน 639,044.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ