กองบริหารการคลัง
Responsive image

213/62 โอนงบประมาณเบิกแทนกัน กรมชลประทาน โอนเงินไป กรมควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อฯ และ สคร.1 จำนวน 800,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ