กองบริหารการคลัง
Responsive image

230/62 โอนงบประมาณเบิกแทนกัน กรมชลประทาน โอนเงินไป กรมควบคุมโรค (สคร.6 ) จำนวน 200,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ