กองบริหารการคลัง
Responsive image

284/62 โอนงบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง,สำนักงาน) ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป สลก. สคร.9 และสคร.1 จำนวน 1,271,350.50 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ