กองบริหารการคลัง
Responsive image

316/62 โอนงบดำเนินงาน(เบิกแทนกัน) กองฯวัคซีน โอนเงินไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3,394,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ