กองบริหารการคลัง
Responsive image

341/62 โอนงบอุดหนุน กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ จำนวน 539,300.- บาท

1.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

2.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8

3.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9

4.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10

5.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ