กองบริหารการคลัง
Responsive image

380/62 โอนงบดำเนินงาน ผ.6.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักสื่อสารฯ จำนวน 2,250,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ