กองบริหารการคลัง
Responsive image

403/62 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1 และ ผ.18.1 กองฯยาสูบ โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 491,586.40 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณส่วนกลางกรมฯ จำนวน 49,084.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ