กองบริหารการคลัง
Responsive image

399/62 โอนงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบอุดหนุน สถาบัยราชประชาสมสัย โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 599,037.02 บาท และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณส่วนกลางกรมฯ จำนวน 50,519.48 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ