กองบริหารการคลัง
Responsive image

432/62 โอนงบรายจ่ายอื่น(วิจัย) ผ.13.1 กรมฯ โอนเงินไป กองฯแมลง จำนวน 798,594.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ