กองบริหารการคลัง
Responsive image

463/62 โอนงบดำเนินงาน ผ.5.2 ส.บำราศนราดูร โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 957,743.- บาท และ กรมฯ โอนเงินไป กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 833,800.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ