กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ