กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล" รุ่นที่ 5 (Development Administrator in Digital Era - DAD5)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ