กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ