กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลาในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ