กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววัชรี มะลิวรรณ์)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ