กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ซึ่งเป็นตำแหน่งระดับควบ (นางสาวจันทรัสม์ อรรถาโภชน์ , นายชนาธิป รอบคอบ , นายวรยศ เล่าสกุลสุขไพศาล และ นายศักดิ์ดา รจนากร)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ