กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทันพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทันพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566  

เอกสารดาวน์โหลด

1. ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทันพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566

2. ใบสมัคร 2566

3. หนังสือรับรอง (Recommentation)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ