กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
ตำแหน่งที่ 2 นิติกรปฎิบัติการ
ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
ตำแหน่งที่ 4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
ตำแหน่งที่ 5 เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
ตำแหน่งที่ 6 เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


ข่าวสารอื่นๆ