กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)

ข่าวสารอื่นๆ