กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่ระดับควบ (นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 3467)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ