กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ผู้ผ่านการเลือกสรร/ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

1. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 12 กรกฎาคม 2565  download

2. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 10 กันยายน 2563  download


ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมฯ (นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ จากส่วนราชการอื่น)

1. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 12 กรกฎาคม 2565  download

2. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 29 เมษายน 2565  download

3. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 21 มิถุนายน 2564  download