กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ผู้ผ่านการเลือกสรร/ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ

1. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเภสัชกร
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 1 ตุลาคม 2564  download

2. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และนักเทคนิคการแพทย์
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 21 กรกฎาคม 2563  download

3. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 10 กันยายน 2563  download


ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมฯ (นำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ จากส่วนราชการอื่น)

1. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 21 มกราคม 2565  download

2. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 14 ธันวาคม 2564  download

3. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 8 พฤศจิกายน 2564  download

4. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 21 มิถุนายน 2564  download

5. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 18 กันยายน 2563  download