กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย เดือน มกราคม-มิถุนายน 2565

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ