กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

กราฟการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ตกน้ำ ประเทศไทย ปีล่าสุดเทียบบกับค่าเฉลี่ย 10 ปี

 

กราฟการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ตกน้ำ ประเทศไทย
ปีล่าสุดเทียบบกับค่าเฉลี่ย 10 ปี


ข้อมูลการจมน้ำค่าเฉลี่ย 10 ปี พบว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำสูงสุด 
โดยเป็นเด็กวัยเตาะแตะมากที่สุด

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ