กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

#Back to School ทักษะชีวิตของเด็กไทยที่หายไปเกือบ 2 ปี

#Back to School
 ทักษะชีวิตของเด็กไทยที่หายไปเกือบ 2 ปี 

องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าว “เด็กอายุ 6 ปี ขึ้นไปต้องได้เรียนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด”
(ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอด และวิธีการช่วยเหลือ)


 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ