กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[Drowning] อย่าลืมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล 50,000 บาท กับผลงานศิลปะการมีส่วนร่วมแบบใหม่ New Normal ... New Landmark

อย่าลืมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล 50,000 บาท
กับผลงานศิลปะการมีส่วนร่วมแบบใหม่  
New Normal ... New Landmark  
"Drown No More"  
Interactive Street Art ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี  2564

 

อย่าให้โควิด "ปิดกั้น"
มีส่วนร่วมแบบ ห่ า ง ๆ ๆ

คิดค้น...ตามแนววิถีใหม่
สร้าง...การมีส่วนร่วมแบบใหม่
ให้เกิด...พื้นที่เล่นใหม่

      "ไม่เสี่ยงโควิด ไม่เสี่ยงจมน้ำ"

 

New Normal...New Landmark
"Drown No More"

ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่
https://bit.ly/39mBraa


สนใจดาวน์โหลดรายละเอียดและกติกาได้ที่นี่

ดาวน์โหลด   1. ใบสมัครและแนวคิดการประกวด Interactive Street Art
2. กติกาการประกวด Interactive Street Art

3. แบบประเมินสำหรับผู้สมัครประกวดฯ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ