กรมควบคุมโรคแบนเนอร์
search eng rssicon

RSS feeds


วิธีการรับ RSS
คุณสามารถคัดลอก ให้คัดลอก (copy) URLs ไปเพิ่มในฟังก์ชั่นรับ RSS ที่เว็บเบราวเซอร์, โปรแกรมอ่าน RSS, บล๊อคหรือเว็บ Social Network เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถติดตามข่าวและข้อมูลจากแผนการป้องกันและควบคุมโรค ไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ได้ตลอดเวลา


หัวข้อ


Copy URLs ไปยัง RSS Reader

ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อเผยแพร่แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

สถานการณ์ / ข้อมูล

ผลการดำเนินงาน ผลการติดตาม และประเมินผลแผน/ยุทธศาสตร์

คู่มือแนวทาง สื่อ