กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

Virtual NCD Forum โซเดียมคืออะไรและเราสามารถลดโซเดียมได้อย่างไร

Virtual NCD Forumขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “โซเดียมคืออะไรและเราสามารถลดโซเดียมได้อย่างไร”
Virtual NCD Forum โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
ในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.64 เวลา 13.30-16.30 น.

------------------
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามลิงค์หรือ QR Code
Register in advance for this webinar:

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ