กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 2 หัวข้อ ”เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาที่ยั่งยืน”

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 2

หัวข้อ ”เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ ????
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvgsTeIQdc6Njobvf2pOzSHSSBzNsn6nCbE3S37YhkxhQ2ew/viewform
2. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม 
https://line.me/ti/g/GZIJ8qGKvg

 

 


ข่าวสารอื่นๆ