กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

The Power of Diabetes Prevention ภายใต้โครงการ

ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ในหัวข้อ The Power of Diabetes Prevention ภายใต้โครงการ "อยากให้คนไทย ไม่เป็นเบาหวาน"

ผ่านระบบ Zoom meeting ในวันพุธที่ 26 มิ.ย. 67 เวลา 13.00 - 14.30 น. 

ลงทะเบียน https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LZ-sdcq7Rj6zXkUt3fn4Qg#/registration


ข่าวสารอื่นๆ