กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 49 ฉบับที่ 42 : 2 พ.ย. 2561

<ul> <li>การสอบสวนโรคไอกรนในชุมชนเอื้ออาทรแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 พฤษภาคม&ndash;7 มิถุนายน 2560&nbsp;</li> <li>สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 42 ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2561</li> <li>ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 42 ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2561&nbsp;</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ