กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 : 25 ม.ค. 2562

<p>&nbsp;การสอบสวนโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิสในผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้าง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม 2561&nbsp;</p> <ul> <li>การสอบสวนโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิสในผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งสองข้าง อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม 2561</li> <li>สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2562 &nbsp;</li> <li>ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-19 มกราคม 2562&nbsp;</li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ