กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 24 : 28 มิถุนายน 2562

<p>การสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก จังหวัดภูเก็ต&nbsp;เดือนเมษายน 2561</p> <ul> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">การสอบสวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก จังหวัดภูเก็ต&nbsp;เดือนเมษายน 2561</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">สรุปการตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 24 ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2562</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 24&nbsp;ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2562</span></span></p> </li> </ul>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ