กองระบาดวิทยา
Responsive image

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก รุ่นที่ 15 ปีงบประมาณ 2563 และเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

แจ้งผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก รุ่นที่ 15 ปีงบประมาณ 2563 และเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ