กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค มอบหมายหน่วยงานในสังกัด สอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีพบแรงงานชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังเดินทางกลับจากไทย

      กรมควบคุมโรค มอบหมายหน่วยงานในสังกัด สอบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีพบแรงงานชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังเดินทางกลับจากไทย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ