กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศผล รายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร FEMT รุ่น 16

ประกาศผล รายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาและการบริหารจัดการทีม

สำหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก

(Field Of Epidemiology Management Team : FEMT)

รุ่น 16 ปีงบประมาณ 2564

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ