กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ ของโครงการพัฒนาการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อตรวจจับเชื้อก่อโรคอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย (Flu-RightSize) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลเครือข่ายน้ำร่อง 5 จังหวัด

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ของโครงการพัฒนาการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อตรวจจับเชื้อก่อโรคอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทย (Flu-RightSize) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลเครือข่ายน้ำร่อง 5 จังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ