กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ