กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด กลุ่มบริหารทั่วไป กองระบาดวิทยา

ประกาศกองระบาดวิทยา เรื่อง รับย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด กลุ่มบริหารทั่วไป กองระบาดวิทยา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ