กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค เตือนภัยโรคที่มากับน้ำท่วม โดยเฉพาะ “โรคอุจจาระร่วง” ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

กรมควบคุมโรค เตือนภัยโรคที่มากับน้ำท่วม โดยเฉพาะ “โรคอุจจาระร่วง” ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ