กองระบาดวิทยา
Responsive image

กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) กองระบาดวิทยา จัดพิธีเปิดการอบรมด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Introductory Course in Epidemiology and Biostatistics)

กลุ่มพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) กองระบาดวิทยา จัดพิธีเปิดการอบรมด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Introductory Course in Epidemiology and Biostatistics)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ