กองระบาดวิทยา
Responsive image

กรมควบคุมโรค จัดประชุมคณะกรรมการกฎอนามัยระหว่างประเทศ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีสมรรถนะตามข้อกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ