กองระบาดวิทยา
Responsive image

สถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

สถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล